Burundi verkennen: het hart van Afrika

Geografie en klimaat

Burundi, genesteld in Centraal-Afrika, ten oosten van de Democratische Republiek Congo en ten westen van Tanzania, heeft een oppervlakte van 27.830 vierkante kilometer, waardoor het een compact maar divers land is. Ondanks het ontbreken van kustlijn, heeft dit geheel door land omgeven land een gevarieerd terrein van heuvels en bergen, dat geleidelijk overgaat in een plateau in de oostelijke regio, samen met enkele vlaktes. De hoogtes variëren aanzienlijk, van het laagste punt aan het Tanganyikameer (772 m) tot de hoogste top, Heha, op 2.670 meter boven zeeniveau.

Het klimaat in Burundi is overwegend equatoriaal, gekenmerkt door gematigde temperaturen die doorgaans variëren van 23 tot 17 graden Celsius, beïnvloed door de gemiddelde hoogte van het land van ongeveer 1.700 meter. Deze klimatologische omstandigheden zorgen het hele jaar door voor twee kenmerkende natte en droge seizoenen, wat bijdraagt aan de rijke biodiversiteit en landbouwproductiviteit van het land.

Natuurlijke hulpbronnen en landgebruik

Burundi is begiftigd met aanzienlijke natuurlijke hulpbronnen, waaronder nikkel, uranium, zeldzame aardoxiden en edele metalen zoals goud en platina, naast levensvatbare landbouwgrond en potentiële waterkracht. Het land wordt voornamelijk gebruikt voor landbouw, waarbij 73,30% is aangewezen als landbouwgrond en een klein percentage (6,60%) bedekt is met bossen. Sinds 2012 is ongeveer 230 vierkante kilometer land ontwikkeld voor irrigatie, waardoor de teelt van verschillende gewassen wordt verbeterd.

Landbouw en Economie

Landbouw blijft de ruggengraat van de Burundese economie, waarbij een aanzienlijk deel van de bevolking betrokken is. Belangrijke landbouwproducten zijn koffie en thee, die ook de belangrijkste exportproducten zijn, samen met katoen, maïs, bonen, sorghum, bananen en cassave. De veehouderij is een ander cruciaal onderdeel van de plattelandseconomie en levert rundvlees, melk en huiden.

Ondanks de overvloed aan landbouw zijn de industrieën van Burundi relatief bescheiden en richten ze zich op de productie van consumptiegoederen zoals suiker, zeep en bier, maar ook op cement en voedselverwerking. De economische uitdagingen van het land worden verder weerspiegeld in een BBP per hoofd van de bevolking van slechts $ 700 vanaf 2017, wat de noodzaak van gediversifieerde economische ontwikkeling benadrukt.

Demografie en verstedelijking

Met een geschatte bevolking van 11.865.821 in juli 2020 behoort Burundi tot de dichtstbevolkte landen van Afrika. De verdeling van de bevolking is ongelijk, met aanzienlijke clusters in het noorden en langs de westelijke oever van het Tanganyikameer. De stedelijke bevolking blijft echter laag met 13,70%, met Gitega als hoofdstad en Bujumbura als het belangrijkste stedelijke centrum en economisch centrum.

Het land erkent Kirundi, Frans en Engels als officiële talen, wat een weerspiegeling is van de koloniale geschiedenis en de diverse etnische samenstelling van de bevolking. Het onderwijssysteem en het overheidsbeleid hebben meertaligheid aangemoedigd om nationale eenheid en internationale betrokkenheid te bevorderen.

Energie en infrastructuur

De ontwikkeling van de infrastructuur in Burundi staat voor aanzienlijke uitdagingen, aangezien een aanzienlijk deel van de bevolking (ongeveer 10 miljoen) in 2017 geen toegang heeft tot elektriciteit. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de economische ontwikkeling, de gezondheidszorg en de kwaliteit van leven. Inspanningen om het elektrificatienetwerk uit te breiden en hernieuwbare energiebronnen te benutten zijn van cruciaal belang voor duurzame ontwikkeling.

Internationale handel en betrekkingen

De handelsbetrekkingen van Burundi zijn cruciaal voor de economie, met belangrijke exportpartners zoals de Democratische Republiek Congo, Zwitserland, de VAE en België. Koffie en thee blijven de exportsector domineren, gevolgd door suiker en katoen. Omgekeerd bestaat de invoer grotendeels uit kapitaalgoederen, aardolieproducten en voedingsmiddelen, waarbij India, China en verschillende Oost-Afrikaanse landen de belangrijkste bronnen zijn.

Conclusie

Kortom, Burundi presenteert een complex tapijt van natuurlijke schoonheid, agrarische rijkdom en onbenut potentieel ontsierd door sociaal-economische uitdagingen. De strategische ligging, de overvloedige natuurlijke hulpbronnen en de landbouwcapaciteiten bieden een solide basis voor groei. Het aanpakken van infrastructurele tekorten, het versterken van de economische diversificatie en het verbeteren van de toegang tot basisdiensten zoals elektriciteit zijn echter van het grootste belang voor de duurzame ontwikkeling en welvaart van Burundi.

Landgegevens

Landcode BY
Regio Africa
Oppervlak 27830 vierkante kilometer
Landoppervlak 25680 vierkante kilometer
Wateroppervlak 2150 vierkante kilometer
Landbouwoppervlak 73.30%
Bosoppervlak 6.60%
Laagste hoogtepunt Lake Tanganyika 772 m
Hoogste punt Heha 2,670 m
BBP/hoofd van de bevolking $700 (2017 est.)