Canada verkennen: een land van natuurlijke wonderen en economische welvaart

Geografie en klimaat

Canada, een uitgestrekt land in het noorden van Noord-Amerika, wordt begrensd door drie machtige oceanen: de Noord-Atlantische Oceaan in het oosten, de noordelijke Stille Oceaan in het westen en de ijzige Noordelijke IJszee in het noorden. De nabijheid van de Verenigde Staten wordt gekenmerkt door een uitgestrekte landgrens van 8.893 km, waarvan 2.477 km met Alaska. Het uitgestrekte terrein van Canada heeft een totale oppervlakte van 9.984.670 vierkante kilometer, waarvan 9.093.507 vierkante kilometer land en 891.163 vierkante kilometer water. Deze geografische kolos heeft de langste kustlijn ter wereld, die zich uitstrekt over 202.080 km.

Het klimaat in dit enorme land varieert sterk, van de gematigde zones in het zuiden tot de subarctische en arctische regio’s in het noorden. Het terrein is eveneens divers, grotendeels gekenmerkt door vlaktes, met imposante bergen in het westen en glooiende laaglanden in het zuidoosten. Het hoogste punt van Canada is Mount Logan, met een hoogte van 5.959 m, terwijl het laagste punt de Atlantische Oceaan op zeeniveau is.

Natuurlijke hulpbronnen en landgebruik

Canada is begiftigd met een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen, waardoor het een wereldleider is in de winning en export van mineralen zoals bauxiet, ijzererts, nikkel, zink, koper en goud. Het bezit ook aanzienlijke reserves aan zeldzame aardmetalen, potas, diamanten en zilver. Naast minerale rijkdom heeft Canada uitgestrekte bossen, dieren in het wild en visserij, naast rijke afzettingen van steenkool, aardolie, aardgas en waterkrachtpotentieel. Landbouwgrond vormt 6,80% van het totale landoppervlak van het land, terwijl bosgrond 34,10% beslaat.

Landbouw en industrie

Op het gebied van landbouw is Canada een belangrijke producent van tarwe, gerst, oliehoudende zaden, tabak, fruit en groenten. Het land staat ook bekend om zijn zuivelproducten, vis en bosproducten. De industriële sector is zeer gediversifieerd, met transportmiddelen, chemicaliën, mineralen, voedingsproducten, hout- en papierproducten, visproducten, aardolie en aardgas tot de output.

Bevolking en verstedelijking

Met een geschatte bevolking van 37,694,085 vanaf juli 2020, vertoont Canada een overgrote meerderheid van zijn bevolking die binnen ongeveer 300 km van de zuidelijke grens met de Verenigde Staten woont. De dichtstbevolkte provincie is Ontario, gevolgd door Quebec en British Columbia. Ongeveer 81.60% van de Canadezen woont in stedelijke gebieden, wat wijst op een aanzienlijke trend in de richting van verstedelijking. Belangrijke stedelijke centra zijn Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary, Edmonton en de hoofdstad Ottawa.

De Canadese identiteit wordt verrijkt door de dubbele officiële talen, Engels en Frans, die de koloniale geschiedenis en het multiculturele erfgoed van het land weerspiegelen. De verspreiding van Canadezen in de buurt van de Amerikaanse grens vergemakkelijkt economische banden en culturele uitwisselingen tussen de twee landen, terwijl het ook uitdagingen met zich meebrengt bij het beheer van deze uitgestrekte grens.

Economisch landschap

Canada heeft een sterke en gediversifieerde economie, met een BBP per hoofd van de bevolking van $ 48,400 in 2017. De Verenigde Staten blijven de grootste handelspartner van Canada, met 76,4% van de Canadese export en 51,5% van de import in 2017. China speelt ook een belangrijke rol in de internationale handel van Canada en is zowel een belangrijke exportbestemming als een belangrijke bron van import.

De exportportefeuille van het land is breed en omvat motorvoertuigen en onderdelen, industriële machines, vliegtuigen, telecommunicatieapparatuur en een verscheidenheid aan natuurlijke hulpbronnen. De invoer omvat machines en uitrusting, motorvoertuigen en onderdelen, ruwe olie en duurzame consumptiegoederen. De volledige elektrificatie van de Canadese bevolking tegen 2016 onderstreept de toewijding van het land aan infrastructuurontwikkeling en technologische vooruitgang.

Conclusie

Canada staat als een bewijs van de schoonheid en overvloed van de natuur, aangevuld met een veerkrachtige en dynamische economie. De strategische ligging, het gevarieerde klimaat en de rijke natuurlijke hulpbronnen hebben een natie gevormd die zowel een bewaker van milieuschatten als een formidabele speler op het economische wereldtoneel is. Met zijn levendige steden, uitgestrekte wildernis en innovatieve industrieën blijft Canada mensen van over de hele wereld aantrekken en biedt het kansen voor welvaart, avontuur en een harmonieuze manier van leven.

Landgegevens

Landcode CA
Regio North America
Oppervlak 9984670 vierkante kilometer
Landoppervlak 9093507 vierkante kilometer
Wateroppervlak 891163 vierkante kilometer
Landbouwoppervlak 6.80%
Bosoppervlak 34.10%
Laagste hoogtepunt Atlantic Ocean 0 m
Hoogste punt Mount Logan 5,959 m
BBP/hoofd van de bevolking $48,400 (2017 est.)